Image
Image

Zadajesz sobie takie pytania po zakupie wymarzonej działki pod budowę Twojego domu:

 

A to jeszcze nie wszystko, bo po budowie:
Procedura zgłoszenia zakończenia budowy na przykład dla domków przedstawia się mniej więcej tak:

 

1. Trzeba zebrać wszystkie protokoły odbiorów i sprawdzeń:

  • na pewno potrzebny jest protokół odbioru od kominiarzy (że przewody dymowe i spalinowe są sprawne, a urządzenia podłączone prawidłowo);
  • protokół odbioru przyłącza przez Zakład Energetyczny i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej;
  • protokół odbioru przyłącza przez wodociągi oraz oświadczenie o prawidłowym wykonaniu instalacji CO i wodnej oraz wykonaniu prób szczelności w domu;
  • protokół szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, jeśli taka została wykonana;
  • protokół z próby szczelności szamba, jeżeli takowe mamy zamiast kanalizacji.

 

2. Poza tym, potrzebujemy kilku oświadczeń:

  • kierownika budowy - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  • o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

 

3. Ponadto, musimy przedstawić oryginał "Dziennika budowy" z wpisem o zakończeniu prac budowlanych (nie starszym niż sprzed 2 lat).


4. Do tego wszystkiego trzeba dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonaną przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami.

 


Już wiesz jak to załatwić?
Nie?
My pomożemy ...

Zajmujemy się załatwianiem wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak i po wybudowaniu domu i każdej innej inwestycji. Dzięki rzetelnemu podejściu do klienta, Państwa wizyty w naszym biurze będą ograniczone do niezbędnego minimum, a czas spędzony w Urzędach będą Państwo mogli wykorzystać na „wybór drzwi do salonu”.

Zapraszamy

© 2019 PROJEKT PLUS Damian Ludka. All Rights Reserved. Designed by PFED.pl