Image

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane istnieje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych.
Roczna ocena stanu technicznego budynku obejmuje:

 • sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku,

 • instalacji elektrycznych,

 • instalacji wentylacyjnej,

 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ).


Kontrola techniczna obiektów budowlanych w ramach przeglądu pięcioletniego polega na:
Sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia:

 • bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji,

 • szczelności i systemu odwodnienia obiektu,

 • stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej,

 • stanu i bezpieczeństwa wentylacji,

 • stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania,

 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Kontrola roczna sprawdzenia instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji:

 • stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji elektrycznej średnio-prądowej,

 • stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej.


Nasza firma posiada doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonywania przeglądów okresowych budynków.
Prace wykonywane są zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz sztuką budowlaną.
Wizyty i terminy są organizowane tak aby zachować najwyższe bezpieczeństwo pracy użytkowników, urządzeń i instalacji znajdujących się w Państwa obiekcie.
Z przeglądów spisywane są protokoły, a wyniki kontroli przedstawione są w formie protokołu.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie kontroli stanu technicznego budynków.

 

© 2019 PROJEKT PLUS Damian Ludka. All Rights Reserved. Designed by PFED.pl