Image

Kosztorys inwestorski jest opracowaniem pośrednim pomiędzy kosztorysem prostym a pełnym, podaje koszty budowy na poszczególnych etapach w rozbiciu na szczegółowe elementy, jego dokładność zależna jest od oczekiwań Zamawiającego. Może być opracowany jako szacunkowy koszt inwestycji lub szczegółowy.
Kosztorys inwestorski umożliwia przygotowanie wyceny materiałów budowlanych, ustalenie harmonogramu prac i finansowania inwestycji oraz stanowi odniesienie dla inwestora.


Nasza firma oferuje Państwu prace kosztorysowe wszystkich branż w budownictwie, w tym:

  • prace remontowe
  • budowa nowych elementów
  • prace renowacyjne
  • prace konserwatorskie
  • budownictwo kubaturowe
  • i inne
© 2019 PROJEKT PLUS Damian Ludka. All Rights Reserved. Designed by PFED.pl