Image
Kierownik budowy jest osobą nadzorującą i koordynującą przebieg prowadzonych prac. Sprawdza zgodność wykonania robót z założeniami projektu, obwiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami i wiedzą techniczną.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, do obowiązków inwestora, należy zorganizowanie procesu budowlanego, a w szczególności objęcia przez osobę o odpowiednich uprawnieniach kierownictwa budowy.

Jeśli uzyskaliście Państwo pozwolenie na budowę i poszukujecie kierownika budowy zapraszamy do skorzystania z naszych fachowych usług.

Oprócz usługi kierownika budowy w naszej ofercie posiadamy również usługi kierowników robót odpowiednich branż:
  • branża ogólnobudowlana,
  • branża sanitarna,
  • branża elektroenergetyczna.
© 2019 PROJEKT PLUS Damian Ludka. All Rights Reserved. Designed by PFED.pl