Image

Na każdej budowie musi być kierownik budowy. Bez niego nie można rozpocząć prac. Aby mieć pewność, że nasze interesy są chronione, warto jeszcze zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

  • reprezentuje interesy inwestora
  • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy
  • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy
  • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do księgi budowy
  • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę
  • pozwoli uniknąć błędów na budowie
  • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane
  • ma prawo kontrolować koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji
  • kontroluje materiały budowlane zastosowane podczas budowy przez wykonawcę


Oferujemy nadzór inwestorski pełno branżowy jak i ukierunkowany na jedną branżę. Z nami będą Państwo spokojni o cały proces budowlany. Zapraszamy do współpracy.

© 2019 PROJEKT PLUS Damian Ludka. All Rights Reserved. Designed by PFED.pl